สินค้าใหม่

18/09/2017

พริกไทยเม็ดดำ (พร้อมฝาบด)

Packing : 35gmsx12x4
Net/Gross Weight (Kgs.) : 1.68/2.97
Carton Size (cm.) : 15x28x30 (0.45)
07/05/2022

เกลือบริโภค ไม่เสริมไอโอดี เกลือสีชมพู หิมาลายัน

Packing : 35gmsx12x4
Net/Gross Weight (Kgs.) : 1.68/2.97
Carton Size (cm.) : 15x28x30 (0.45)
07/05/2022

เกลือบริโภค ไม่เสริมไอโอดีน เกลือดำ หิมาลายัน

Packing : 35gmsx12x4
Net/Gross Weight (Kgs.) : 1.68/2.97
Carton Size (cm.) : 15x28x30 (0.45)
07/05/2022

ผงสามเกลอ

Packing : 45g.x48
Net/Gross Weight (Kgs.) : 2.20/8.70
Carton Size (cm.) : 22.8x35x20.5 (0.58)
07/05/2022

พริกป่นผสมเครื่องเทศ

Packing : 22g.x48
Net/Gross Weight (Kgs.) : 2.88/8.38
Carton Size (cm.) : 19.5x28x24 (0.46)