(ไทย)Pickles

Pickles

02/08/2017

กระเทียมดอง

Packing : 454gmx24
Net/Gros Weight : 10.9/19.5
Carton size(cm) : 26.7x36.8x26.7(0.93 CU.FT)
02/08/2017

ขิงดอง

Packing : 454gmx24
Net/Gros Weight : 10.9/19.5
Carton size(cm) : 26.7x36.8x26.7(0.93 CU.FT)
02/08/2017

บ๊วยน้ำดอง

Packing : 454gmx24
Net/Gros Weight : 10.9/19.5
Carton size(cm) : 26.7x36.8x26.7(0.93 CU.FT)
02/08/2017

มะนาวดอง

Packing : 454gmx24
Net/Gros Weight : 10.9/19.5
Carton size(cm) : 26.7x36.8x26.7(0.93 CU.FT)
02/08/2017

พริกไทยเม็ดสดในน้ำเกลือ (ชนิดเด็ดก้าน)

Packing : 220gmx24
Net/Gros Weight : 5.5/13.8
Carton size(cm) : 21x28x21.5 (0.45 CU.FT)
02/08/2017

พริกไทยเม็ดสดในน้ำเกลือ (ชนิดมีก้าน)

Packing : 220gmx24
Net/Gross Weight : 5.5/13.8
Carton size(cm) : 21x28x21.5 (0.45 CU.FT)
22/11/2017

พริกไทยเม็ดสดในน้ำเกลือ (ชนิดมีก้าน)

Packing : 454gmx24
Net/Gross Weight : 10.9/19.5
Carton size(cm) : 26.7x36.8x26.7 (0.93 CU.FT)