(ไทย)Spice & Herb

28/07/2017

พริกไทยขาวป่น 7 สี 100 กรัม

Packing : 100gmsx20x12 (bag)
Net/Gros Weight : 24/35.8
Carton size(cm) : 35.5x42.5x20
28/07/2017

พริกไทยขาวป่น 7 สี 40 กรัม

Packing : 40gmsx40x12 (bag) Net/Gros Weight : 19.2/31 Carton size(cm) : 35.5x42.5x20
28/07/2017

พริกไทยขาวป่น 500 กรัม

Packing : 500gmsx24 (bag)
Net/Gros Weight : 12/13
Carton size(cm) : 35.5x43x25.5(1.38 CU.FT)
28/07/2017

พริกขี้หนูป่น 100 กรัม

Packing : 100gmsx50 (bag)
Net/Gros Weight : 5/6
Carton size(cm) : 25.5x34x16.5(0.51CU.FT)
28/07/2017

พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน 100 กรัม

Packing : 100gmsx50 (bag)
Net/Gros Weight : 5/6
Carton size(cm) : 25.5x34x16.5(0.51CU.FT)
28/07/2017

พริกไทยเม็ดขาว 100 กรัม

Packing : 100gmsx100 (bag)
Net/Gros Weight : 10/13
Carton size(cm) : 30.5x38x20.5(0.84 CU.FT)
28/07/2017

พริกไทยเม็ดดำ 100 กรัม

Packing : 100gmsx100 (bag)
Net/Gros Weight : 10/13
Carton size(cm) : 30.5x38x20.5(0.84 CU.FT)
28/07/2017

โป๊ยกั๊ก 50 กรัม

Packing : 50gmsx100 (bag)
Net/Gros Weight : 5/6
Carton size(cm) : 30.5x38x20.5(0.84 CU.FT)
28/07/2017

ตะไคร้อบแห้ง 50 กรัม

Packing : 50gmsx60 (bag)
Net/Gros Weight : 3/4
Carton size(cm) : 30.5x38x20.5(0.84 CU.FT))
28/07/2017

ใบกระเพราแห้ง 100 กรัม

Packing : 100gmsx30 (bag)
Net/Gros Weight : 3/4
Carton size(cm) : 40.5x48x30.5(2.10 CU.FT)
28/07/2017

ผงพะโล้ 100 กรัม

Packing : 100gmsx30 (bag)
Net/Gros Weight : 3/4
Carton size(cm) : 56x45.5x35.5(3.20 CU.FT)
28/07/2017

ผงกะหรี่

Packing : 100gmsx50 (bag)
Net/Gros Weight : 5/6
Carton size(cm) : 25.5x34x16.5(0.51 CU.FT)
28/07/2017

ผงซาแต้

Packing : 100gmsx48 (bag)
Net/Gros Weight : 4.8/6.5
Carton size(cm) : 25.5x34x16.5(0.51 CU.FT)
28/07/2017

ขมิ้นป่น

Packing : 100gmsx50 (bag)
Net/Gros Weight : 5/6
Carton size(cm) : 25.5x34x16.5(0.51 CU.FT)
28/07/2017

เม็ดผักชี

Packing : 100gmsx50 (bag)
Net/Gros Weight : 5/6
Carton size(cm) : 30.5x38x20.5(0.84 CU.FT)
28/07/2017

เม็ดยี่หร่า

Packing : 50gmsx100 (bag)
Net/Gros Weight : 5/6
Carton size(cm) : 30.5x38x20.5(0.84 CU.FT)
28/07/2017

ชวงเจีย 50 กรัม

Packing : 50gmsx100 (bag)
Net/Gros Weight : 5/6
Carton size(cm) : 30.5x38x20.5(0.84 CU.FT)
28/07/2017

ลูกกระวาน

Packing : 50gmsx50 (bag)
Net/Gros Weight : 2.5/3.5
Carton size(cm) : 25.5x34x16.5(0.51 CU.FT)