(ไทย)Seasoning

Seasoning

16/11/2017

น้ำจิ้มแจ่วเผ็ดมากชนิดผง

Packing : 30gmsx12x4
Net / Gros Weight : 1.44/1.94
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
16/11/2017

น้ำจิ้มซีฟู้ดส์ชนิดผง

Packing : 30gmsx12x4
Net / Gros Weight : 1.44/1.94
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
16/11/2017

น้ำพริกกะปิกึ่งสำเร็จรูป

Packing : 40gmsx12x4
Net / Gros Weight : 1.90/2.42
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
16/11/2017

ผงปรุงแกงเทโพกึ่งสำเร็จรูป

Packing : 55gmsx12x4
Net / Gros Weight : 2.64/3.14
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
16/11/2017

ผงเครื่องแกงส้มกึ่งสำเร็จรูป

Packing : 50gmsx12x4
Net / Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
16/11/2017

ซอสผงปรุงคั่วกลิ้ง

Packing : 40gmsx12x4
Net / Gros Weight : 1.90/2.42
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
16/11/2017

ซอสผงปรุงรสสำหรับผัดซีอิ้ว

Packing : 40gmsx12x4
Net / Gros Weight : 1.90/2.42
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
16/11/2017

ซอสผงปรุงปลาราดพริก 3 รส

Packing : 50gmsx12x4
Net / Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผงปรุงรสกระเทียมพริกไทย

Packing : 50gmsX12X4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ผงยำวุ้นเส้น

Packing : 30 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 1.44/1.94
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ผงปรุงอบวุ้นเส้น

Packing : 40 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 1.92/2.42 kgs.
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ผงปรุงรสส้มตำไทย

Packing : 30 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 1.44/1.94.
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

เครื่องแกงเผ็ดกึ่งสำเร็จรูป

Packing : 55gms.x12x4
Net/Gros Weight : 2.64/3.14 kgs.
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ผงปรุงรสสำหรับหมูปิ้ง

Packing : 50 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผัดผงกะหรี่ชนิดผง

Packing : 50 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

เครื่องแกงเขียวหวานกึ่งสำเร็จรูป

Packing : 55gms.x12x4
Net/Gros Weight : 2.64/3.14 kgs.
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผงผัดพริกไทยดำ

Packing : 50 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผงหมักสะเต๊ะ

Packing : 50 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

เครื่องแกงกะหรี่กึ่งสำเร็จรูป

Packing : 55gms.x12x4
Net/Gros Weight : 2.64/3.14 kgs.
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผงสำหรับหมักหมูแดง

Packing : 50 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผงปรุงรสสำหรับข้าวผัดกระเพรา

Packing : 50 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

น้ำจิ้มสะเต๊ะชนิดผง

Packing : 40 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 1.92/2.42 kgs.
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผงปรุงรสลาบ-น้ำตก

Packing : 50 gmsx12x4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผงปรุงสำหรับไก่ย่าง

Packing : 45gmsX12X4
Net/Gros Weight : 2.16/2.66
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผงปรุงข้าวผัดสับปะรด

Packing : 25gmsX12X4
Net/Gros Weight : 1.20/1.70
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

เครื่องแกงมัสมั่นกึ่งสำเร็จรูป

Packing : 50gmsX12X4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผงปรุงนึ่งมะนาว

Packing : 50gmsX12X4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ซอสผงปรุงข้าวพระรามลงสรง

Packing : 50gmsX12X4
Net/Gros Weight : 2.40/2.90
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ผงปรุงแกงป่ากึ่งสำเร็จรูป

Packing : 45gmsX12X4
Net/Gros Weight : 2.16/2.66
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)
02/08/2017

ผงปรุงแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป

Packing : 30gmsX12X4
Net/Gros Weight : 1.44/1.94
Carton size : 27x36x14 cm. (0.48)