(ไทย)Spice & Herb In Plastic Bag

Spice & Herb In Plastic Bag

28/07/2017

กระชายแห้ง 100 กรัม

Packing : 100gmsx30 (bag)
Net/Gros Weight : 3/4
Carton size(cm) : 35.5x43x20.5(1.38 CU.FT)
28/07/2017

ผิวมะกรูดแห้ง 50 กรัม

Packing : 50gmsx60 (bag)
Net/Gros Weight : 3/4
Carton size(cm) : 35.5x43x20.5(1.38 CU.FT)
28/07/2017

ผิวมะกรูดแห้ง 100 กรัม

Packing : 100gmsx30 (bag)
Net/Gros Weight : 3/4
Carton size(cm) : 35.5x43x20.5(1.38 CU.FT)
28/07/2017

เครื่องพะโล้เม็ด