(ไทย)Spice & Herb In Bottle

Spice & Herb In Bottle

28/07/2017

มาโจรัม ขวดแก้ว

Packing : 7gmsx4dzs,bottle
Net/Gros Weight : 0.4/7
Carton size(cm) : 22.8x35x20.5 (0.58 CU.FT)
28/07/2017

เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน ขวดแก้ว

Packing : 90gmsx4dzs,bottle
Net/Gros Weight : 4.4/11
Carton size(cm) : 22.8x35x20.5 (0.58 CU.FT)
28/07/2017

ออลล์สไปซ์ ขวดแก้ว

Packing : 35gmsx4dzs,bottle
Net/Gros Weight : 1.7/8.2
Carton size(cm) : 22.8x35x20.5 (0.58 CU.FT)
28/07/2017

พลาสเลย์ ขวดแก้ว

Packing : 7gmsx4dzs,bottle
Net/Gros Weight : 0.4/7
Carton size(cm) : 22.8x35x20.5 (0.58 CU.FT)
28/07/2017

มะขามผง ขวดแก้ว

Packing : 50gmsx4dzs,bottle
Net/Gros Weight : 2.4/8.9
Carton size(cm) : 22.8x35x20.5 (0.58 CU.FT)
28/07/2017

พริกไทยขาวป่น คอยาว

Packing : 110gmsx6dzs,PVC bottle
Net/Gros Weight : 8/10.5
Carton size(cm) : 34x34x33 (1.35 CU.FT)
28/07/2017

ผงกะหรี่นอก ขวดแก้ว คอยาว

Packing : 115gmsx36,bottle
Net/Gros Weight : 7.4/9.8
Carton size(cm) : 34x34x33 (1.35 CU.FT)
28/07/2017

พริกไทยดำ คอยาว

Packing : 110gmsx6dzs,PVC bottle
Net/Gros Weight : 8/10.5
Carton size(cm) : 34x34x33 (1.35 CU.FT)
28/07/2017

พริกขี้หนูป่น คอยาว

Packing : 100gmsx6dzs,PVC bottle
Net/Gros Weight : 7.4/9.8
Carton size(cm) : 34x34x33 (1.35 CU.FT)
28/07/2017

ผงกะหรี่ใน คอยาว

Packing : 100gmsx6dzs,PVC bottle
Net/Gros Weight : 7.4/9.8
Carton size(cm) : 34x34x33 (1.35 CU.FT)
28/07/2017

ผงพะโล้ คอยาว

Packing : 100gmsx6dzs,PVC bottle
Net/Gros Weight : 7.2/10.73
Carton size(cm) : 34x34x33 (1.35 CU.FT)
28/07/2017

เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน คอยาว

Packing : 330gmsx6dzs,PVC bottle
Net/Gros Weight : 21.6/25.13
Carton size(cm) : 34x34x33 (1.35 CU.FT)
28/07/2017

ผงย่างบาร์บีคิว(ผงหมักหมูแดง) ( BIG PACK )

Packing : 500gmsx6x2
Net / Gros Weight : 6/7
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

ผงข้าวผัด(รสใบกะเพรา) ( BIG PACK )

Packing : 520gmsx6x2
Net / Gros Weight : 6.2/7.2
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

ผงผัดไทย ( BIG PACK )

Packing : 750gmsx6x2
Net / Gros Weight : 9/10
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

ผงต้มยำ ( BIG PACK )

Packing : 550gmsx6x2
Net / Gros Weight : 6.6/7.6
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

ผงปรุงลาบ ( BIG PACK )

Packing : 750gmsx6x2
Net / Gros Weight : 9/10
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

ผงพะโล้ ( BIG PACK )

Packing : 350gmsx6x2
Net / Gros Weight : 4.2/5.2
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

กระเทียมผสมเกลือ ( BIG PACK )

Packing : 600gmsx6x2
Net / Gros Weight : 7.2/8.2
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

ยี่หร่าป่น ( BIG PACK )

Packing : 350gmsx6x2
Net / Gros Weight : 4.2/5.2
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

เม็ดผักชีป่น ( BIG PACK )

Packing : 350gmsx6x2
Net / Gros Weight : 4.2/5.2
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

โป้ยกั๊กป่น ( BIG PACK )

Packing : 350gmsx6x2
Net / Gros Weight : 4.2/5.2
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

ผงกะหรี่ (ใน) ( BIG PACK )

Packing : 450gmsx6x2
Net / Gros Weight : 5.4/6.4
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

พริกไทยขาวป่น ( BIG PACK )

Packing : 500gmsx6x2
Net / Gros Weight : 6/7
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

อบเชยแท่ง( BIG PACK )

Packing : 200gmsx6x2
Net / Gros Weight : 2.4/3.4
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน ( BIG PACK )

Packing : 100gmsx6x2
Net / Gros Weight : 1.2/2.2
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

อบเชยป่น ( BIG PACK )

Packing : 400gmsx6x2
Net / Gros Weight : 4.8/5.8
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

ตะไคร้ป่น ( BIG PACK )

Packing : 400gmsx6x2
Net / Gros Weight : 4.8/5.8
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

มาโจรัม ( BIG PACK )

Packing : 110gmsx6x2
Net / Gros Weight : 1.3/2.3
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

ทารากอน ( BIG PACK )

Packing : 110gmsx6x2
Net / Gros Weight : 1.3/2.3
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)