สินค้า

28/07/2017

พาสเล่ย์ ( BIG PACK )

Packing : 90gmsx6x2
Net / Gros Weight : 1.1/2.1
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

โรสแมรี่ ( BIG PACK )

Packing : 140gmsx6x2
Net / Gros Weight : 1.6/2.6
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

เบย์ลีฟ ( BIG PACK )

Packing : 550gmsx6x2
Net / Gros Weight : 6.6/7.6
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

ออริกาโน่ ( BIG PACK )

Packing : 130gmsx6x2
Net / Gros Weight : 1.5/2.5
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
28/07/2017

พริกไทยดำเกล็ด ( BIG PACK )

Packing : 450gmsx6x2
Net / Gros Weight : 5.4/6.4
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
27/07/2017

พริกไทยดำเม็ด ( BIG PACK )

Packing : 450gmsx6x2
Net / Gros Weight : 5.4/6.4
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)
27/07/2017

พริกไทยขาวเม็ด ( BIG PACK )

Packing : 450gmsx6x2
Net / Gros Weight : 5.4/6.4
Carton size (cm) : 18.75x38.75x21.25 (0.55 CU.FT.)