พริกไทยป่นตรามือที่ 1พริกขี้หนูแห้ง พริกป่น เครื่องปรุงรส เครื่องเทศต่างๆ และอาหารแห้ง

Spice & Herb

In Bottle & Plastic bag

Seasoning

Sauce&Curry Paste

Pickles

Dried Food Stuffs

Grocery

"HAND BRAND No.1"

100% ground pepper & chilies.